Om kurset: Immunologi - immunmedierede inflammatoriske sygdomme

Kurset giver en opdatering på den seneste viden forankret i dansk klinisk praksis og henvender sig til gastroenterologer, reumatologer, dermatologer, almen medicinere, KBU-læger, introlæger og læger i hoveduddannelse. Kurset tager ca. 2-3 timer at gennemføre.

  1. 1

Kursuspris

Pris for én adgang til kurset i 12 måneder. I kan opnå rabat ved køb af flere kurser. Kontakt os på hello@medelearn.dk eller tlf. 2245 7262.

Om kurset

Kurset har til formål at give dig en grundlæggende forståelse af immunsystemet. En forståelse som er essentiel for at kunne identificere forskelle og ligheder i de tilgrundliggende immunologiske mekanismer bag flere af de autoimmune sygdomme. Vi har valgt at fokusere på de tre specialer: reumatologi, dermatologi og gastroenterologi, eftersom netop disse specialer ses at dele patienter med overlappende symptomer og gener. Du vil få gennemgået - Immunologi - Farmakokinetik, bivirkninger og monitorering - Forholdsregler og graviditet. Kurset er udviklet i samarbejde med Tue Kragstrup, Lektor ved Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet, og HU-læge i reumatologi, Region Midtjylland.

  • Fokus på den grundlæggende forståelse af immunsystemet mhp. at kunne identificere de immunologiske mekanismer bag flere autoimmune sygdomme

  • Blended learning med tekst, interaktive tekstbokse, animationer, videoer og faglige test.

  • Kurset tager ca. 2-3 timer at gennemføre