Kurset er udviklet i samarbejde med disse to specialister

Brian Bridal Løgstrup

Overlæge dr. med.

Klinisk lektor, ph.d., Afdeling for hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital

Bo Gerdes

Praktiserende læge, Hedehusene

Lektor ved Københavns Universitet

Introduktion til Hjertesvigt i almen praksis

Kurset er udviklet til praktiserende læger og gennemgår den diagnostiske udredning og behandling af hjertesvigt med udgangspunkt i en patientcase og gældende guidelines. Herunder hvornår henvisning til kardiolog bør ske.

  1. 1

Kursuspris

Pris for en adgang til kurset i 12 måneder. I kan opnå rabat ved køb af flere kurser. Kontakt os på hello@medelearn.dk eller tlf. 2245 7262.

Om kurset

Hjertesvigt i almen praksis giver en gennemgang af den diagnostiske udredning af hjertesvigt med udgangspunkt i en patientcase og danske guidelines. Du vil få en status på både non-farmakologisk og farmakologisk behandling, viden om vurdering af sværhedsgraden, måling af NP (BNP/pro-BNP), kontrol i almen praksis, og hvornår patienten skal genhenvises til kardiolog. Kurset er udviklet i samarbejde med Bo Gerdes, praktiserende læge i Hedehusene og Brian Bridal Løgstrup, overlæge dr. med., klinisk lektor, ph.d., Afdeling for hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital.

  • God indføring i alle aspekter omkring diagnosticering af hjertesvigt i almen praksis

  • Opdateret viden om den rette og optimale behandling, samt henvisning til kardiolog

  • Kurset tager ca. 3 timer at gennemføre

  • Godkendt af LUF / Lægernes Uddannelses Fond