Introduktion til Hjertesvigt i almen praksis

Kurset er udviklet til praktiserende læger og gennemgår den diagnostiske udredning af hjertesvigt med udgangspunkt i en patientcase og danske guidelines. Herunder hvornår henvisning til kardiolog bør ske.

 1. 1
  • MODUL 1: Introduktion til 'Hjertesvigt i almen praksis'

  • MODUL 2: Hjertesvigt i almen praksis

  • MODUL 3: Diagnosticering og klinisk vurdering

  • MODUL 4: Behandling af hjertesvigt

  • MODUL 5: Kontrol af hjertesvigt i almen praksis

  • MODUL 6: Afslutning og Key Take-aways

Om kurset

Hjertesvigt i almen praksis giver en gennemgang af den diagnostiske udredning af hjertesvigt med udgangspunkt i en patientcase og danske guidelines. Du vil få en status på både non-farmakologisk og farmakologisk behandling, viden om vurdering af sværhedsgraden, måling af NP (BNP/pro-BNP), kontrol i almen praksis, og hvornår patienten skal genhenvises til kardiolog. Kurset er udviklet i samarbejde med Bo Gerdes, praktiserende læge i Hedehusene og Brian Bridal Løgstrup, overlæge dr. med., klinisk lektor, ph.d., Afdeling for hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital. Kurset er godkendt til refusion af Fonden for Almen praksis med aktivitetsnummer: 2021-0447.

 • God indføring i alle aspekter omkring diagnosticering af hjertesvigt i almen praksis

 • Giver opdateret viden om den rette og optimale behandling, samt henvisning til kardiolog

 • Godkendt af Fonden for Almen praksis

 • Kurset tager ca. 3 timer at gennemføre