Om kurset Immunmedierede inflammatoriske sygdomme: Sygdomsspecifik behandling

Kurset giver en opdatering på den seneste viden forankret i dansk klinisk praksis og henvender sig foruden reumatologer, dermatologer og gastroenterologer også til almen medicinere. Kurset tager ca. 2-3 timer at gennemføre.

  1. 1

Kursuspris

Pris for én adgang til kurset i 12 måneder. I kan opnå rabat ved køb af flere kurser. Kontakt os på hello@medelearn.dk eller tlf. 2245 7262.

Om kurset

Kurset har til formål at give dig en grundlæggende forståelse af immunsystemet. En essentiel forståelse for at kunne identificere forskelle og ligheder i det patofysiologiske grundlag for flere immunmedierede sygdomme mhp. valg af rette sygdomsspecifikke behandling. Vi har valgt at fokusere på de tre specialer: reumatologi, dermatologi og gastroenterologi, eftersom netop disse specialer ses at dele patienter med overlappende symptomer og gener. Du vil få gennemgået - Immunologi - Farmakokinetik, bivirkninger og monitorering - Forholdsregler og graviditet. Kurset er udviklet i samarbejde med Tue Kragstrup, Lektor ved Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet, og HU-læge i reumatologi, Region Midtjylland.

  • Få en grundlæggende forståelse af immunsystemet og derigennem det patofysiologiske grundlag for flere immunmedierede sygdomme.

  • Få indsigt i valg af rette behandlingsform, som tager udgangspunkt i det cytokinrespons, der kendetegner den enkelte diagnose.

  • Kurset består af blended learning med tekst, interaktive tekstbokse, animationer, videoer og faglige test.

  • Kurset tager ca. 2-3 timer at gennemføre