Om kurset Immunmedierede inflammatoriske sygdomme: Sygdomsspecifik behandling

Kurset giver en opdatering på den seneste viden forankret i dansk klinisk praksis og henvender sig foruden reumatologer, dermatologer og gastroenterologer også til almen medicinere. Kurset tager ca. 2-3 timer at gennemføre.

  1. MODUL 1: Introduktion Immunmedierede inflammatoriske sygdomme: Sygdomsspecifik behandling

  2. Test 1 til Immunmedierede inflammatoriske sygdomme: Sygdomsspecifik behandling

  3. MODUL 2: Immunologi

  4. Test 2 til Immunmedierede inflammatoriske sygdomme: Sygdomsspecifik behandling

  5. MODUL 3: Farmakokinetik, bivirkninger og monitorering

  6. MODUL 4: Forholdsregler og graviditet

  7. Afsluttende faglig test Immunmedierede inflammatoriske sygdomme: Sygdomsspecifik behandling

  8. Immunmedierede inflammatoriske sygdomme på tværs af specialer - tilfredshed

  9. MODUL 5: Afslutning og key take-aways

About this course

 • Gratis
 • 9 lektioner
 • 0 timers videoindhold

Om kurset

Kurset har til formål at give dig en grundlæggende forståelse af immunsystemet. En essentiel forståelse for at kunne identificere forskelle og ligheder i det patofysiologiske grundlag for flere immunmedierede sygdomme mhp. valg af rette sygdomsspecifikke behandling. Vi har valgt at fokusere på de tre specialer: reumatologi, dermatologi og gastroenterologi, eftersom netop disse specialer ses at dele patienter med overlappende symptomer og gener. Du vil få gennemgået - Immunologi - Farmakokinetik, bivirkninger og monitorering - Forholdsregler og graviditet • Kurset er opdateret i foråret 2024 i henhold til gældende guidelines • Nyeste godkendte lægemidler indenfor området • Kurset er udviklet i samarbejde med Tue Kragstrup, Lektor ved Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet, og HU-læge i reumatologi, Region Midtjylland.

 • Få en grundlæggende forståelse af immunsystemet og derigennem det patofysiologiske grundlag for flere immunmedierede sygdomme.

 • Få indsigt i valg af rette behandlingsform, som tager udgangspunkt i det cytokinrespons, der kendetegner den enkelte diagnose.

 • Kurset består af blended learning med tekst, interaktive tekstbokse, animationer, videoer og faglige test.

 • Kurset tager ca. 2-3 timer at gennemføre. Opdateret i foråret 2024.