Udviklet i samarbejde med

Per Thor Straten, professor immunterapi, Københavns Universitet, samt i ledergruppen ved Nationalt Center for Cancer Immunterapi, Herlev Hospital, har også bidraget ved udvikling af kurset.

Bent Deleuran

Professor, overlæge, dr. med.

Reumatologisk afdeling, Århus Universitetshospital

Rikke Holmstrøm

Ph.d.-studerende, læge

Nationalt Center for Cancer Immunterapi, Kræftafdelingen, Herlev hospital

Jeanette Kaae

Ph.d., speciallæge

Hud- og kønssygdomme, Roskilde Universitetshospital

Om kurset

Dette e-læringskursus er udviklet til onkologer, onkologiske sygeplejersker, læger i almen praksis, læger på akutafdelinger samt læger og sygeplejersker i specialerne dermatologi, reumatologi, endokrinologi, neurologi, nefrologi, gastroenterologi og kardiologi – specialer der kan komme i kontakt med patienter, der er eller har været i behandling med immunterapi.

  1. MODUL 1: Introduktion til kurset

  2. MODUL 2: Immunsystemets opbygning og funktion

  3. IMMUNBIV faglig test: Modul 2

  4. MODUL 3: Immunterapi

  5. IMMUNBIV faglig test: MODUL 3

  6. MODUL 4: Generelt om bivirkninger til immuncheckpointinhibitorer

  7. MODUL 5: Dermatologiske bivirkninger

  8. MODUL 6: Endokrinologiske bivirkninger

  9. MODUL 7: Reumatologiske bivirkninger

  10. MODUL 8: Neurologiske bivirkninger

  11. MODUL 9: Nefrologiske bivirkninger

  12. MODUL 10: ​Hepatiske og gastroenterologiske bivirkninger

  13. MODUL 11: Kardiologiske bivirkninger

  14. MODUL 12: Opsamling på bivirkninger, CTCAE-oversigt

  15. IMMUNBIV faglig test: MODUL 12

  16. IMMUNBIV tilfredshed

  17. MODUL 13: Afslutning og key takeaways

About this course

 • Gratis
 • 17 lektioner
 • 0 timers videoindhold

Om kurset

Hvis vi skal genkende – og håndtere – bivirkninger ved immunterapi, så kræver det, at den enkelte sundhedsfaglige har kendskab til både immunsystemet samt virkningsmekanisme og bivirkningsprofil til immunterapi, hvilket dette kursus bidrager til. Kurset er udarbejdet med udgangspunkt i nationale og internationale guidelines og i samarbejde med eksperter indenfor området.

 • Gennemgår den generelle opbygning og virkning af immunsystemet

 • Præsenterer immunterapi som behandlingsform, med fokus på immuncheckpointinhibitorer

 • Går i dybden med de organ specifikke immunrelaterede bivirkninger

 • Giver et samlet overblik og opslagsværk til dig som kliniker

 • Tager 2-3 timer at genenmføre