Indhold Kardinalsymptomer ved nekrotiserende bløddelsinfektioner

 1. 1
  • MODUL 1: Kardinalsymptomer ved nekrotiserende bløddelsinfektioner

  • MODUL 2: Epidemiologi og patogenese

  • MODUL 3: Diagnosticering og symptomer

  • MODUL 4: Behandling - hver time tæller

  • MODUL 5: Afslutning, key take-aways og ekstra materiale

Om kurset

Dette kursus er udviklet til praktiserende læger, vagtlæger, læger og sygeplejersker på akutmedicinske afdelinger, skadestuer og modtagelser samt medarbejdere, der betjener Lægevagtens akuttelefon. Målet med kurset er, at du, som fagperson, bliver bedre rustet til at vurdere, hvornår mistanken om nekrotiserende bløddelsinfektion, som mulig tentativ diagnose, skal dukke op. Hvordan patientforløbet er, og hvad du skal gøre. Kurset er udviklet i samarbejde med Carsten Schade Larsen, overlæge, lektor, Infektionsmedicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital, Bo Jørgensen, overlæge, specialeansvarlig for Videncenter for Sårheling på Bispebjerg Hospital samt David Fenger Schefte, Kirurgisk afdeling, Nordsjællands Hospital Hillerød, der udover faglig sparring og inspiration også medvirker i kurset.

 • Bliv bedre rustet til at vurdere, hvornår mistanken om nekrotiserende bløddelsinfektion skal dukke op

 • Forstå hvad du skal gøre

 • Sæt hurtigt ind - hver time gælder

 • Kurset tager 30-40 minutter at gennemføre