Kurset er udviklet i samarbejde med

Kristina Ibler

Overlæge, ph.d.

Dermatologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Kursets moduler

 1. 1
  • MODUL 1: Introduktion til kurset

  • Overordnet faglig test om moderat til svær atopisk dermatitis

  • MODUL 2: Patogenese

  • MODUL 3: Komorbiditet og psykosociale konsekvenser

  • Faglig test om eksemudbredelse og sværhedsgrad

  • MODUL 4: Håndtering og behandling

  • Faglig test om behandlingsmål og -strategier

  • AD: Dermatologisk behandling af moderat til svær eksem tilfredshed

  • MODUL 5: Afslutning

  • Referencer

Om kurset

I kurset har vi valgt at fokusere på standardbehandling af moderat til svær atopisk dermatitis, og har medtaget de nye behandlinger, som er godkendt af EMA. Kurset er forankret i danske guidelines og udviklet i samarbejde med Kristina Ibler, overlæge ph.d. Dermatologisk afdeling, Universitetssygehus Sjælland, Roskilde. Herudover har følgende bidraget: MD, ph.d. Uffe Nygaard, klinik for Hud- og kønssygdomme, Aarhus Universitetshospital. Ph.d. stud. Line Brok Nørreslet, dermatologisk afd. Bispebjerg Hospital. MD, ph.d. stud. Nikolai Dyrberg Loft, afd. For Hud- og kønssygdomme, Gentofte Hospital. Professor Bent Deleuran, Aarhus Universitetshospital.

 • Går i dybden med patofysiologi og komorbiditet

 • Gennemgår traditionel systemisk behandling

 • Præsenterer også data for behandling med biologiske lægemidler og med JAK-hæmmere

 • Sætter også fokus på de psykosociale konsekvenser af atopisk dermatitis

 • Tager 2-3 timer at gennemføre