Kurset er udviklet i samarbejde med

Kristina Ibler

Overlæge, ph.d.

Dermatologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Kursets moduler

 1. 1
  • MODUL 1: Introduktion til kurset

  • Indledende faglig test om atopisk dermatitis

  • MODUL 2: Patogenese

  • Faglig test efter MODUL 2

  • MODUL 3: Komorbiditet og psyko-sociale konsekvenser

  • Faglig test efter MODUL 3

  • MODUL 4: Behandling af atopisk dermatitis

  • Atopisk dermatitis: Optimer din behandling i almen praksis tilfredshed

  • MODUL 5: Afslutning

  • Referencer

Om kurset

’Atopisk dermatitis (AD) er en hyppig og kronisk lidelse. Som følge af komorbiditeter og psykosociale udfordringer kan det have vidtrækkende konsekvenser for patienter at leve med AD. Svær AD kan således påvirke livskvaliteten negativt, som for børn og unge kan give anledning til øget skolefravær, færre sociale interaktioner og fritidsaktiviteter. På sigt kan det medføre besvær med gennemførsel af uddannelser senere i livet, og nogle kan også udvikle angst og depression. Kurset er forankret i danske guidelines og udviklet i samarbejde med Kristina Ibler, overlæge ph.d. Dermatologisk afdeling, Universitetssygehus Sjælland, Roskilde. Herudover har følgende bidraget: Ph.d. stud. Line Brok Nørreslet, dermatologisk afd. Bispebjerg Hospital samt Kristoffer Pálsson, dermatologisk afd. Bispebjerg Hospital.

 • Viden om sygdomsforløbet ved AD

 • Risikofaktorer og komorbiditet

 • Hvordan du bedrer din behandling af AD i almen praksis

 • Indblik i de nye muligheder for behandling og evt. henvisning til dermatolog

 • Kurset tager 2-3 timer at gennemføre