På webinaret vil du møde disse specialister

Lise Krogsgaard Larsen

Konsultationssygeplejerske

Uddannet i 1988 og har i 11 år arbejdet i almen praksis som konsultationssygeplejerske ved Tommerup Lægehus. Hun har stor erfaring med KOL og er hovedansvarlig for KOL konsultationerne i hendes praksis. Hun har tidligere erfaring fra neurologien, psykiatrien samt hjemmesygeplejen.

Pernille Munk

Konsultationssygeplejerske

Uddannet i 2001 og har i 7 år arbejdet som konsultationssygeplejerske, heraf 6 1/2 år i speciallægepraksis for lunge- og allergipatienter. Er hos Rådhuslægerne-Hårby, hvor en stor del af arbejdet går med KOL patienter. Har også erfaring fra lungemedicinsk sengeafsnit, intensiv afdeling samt hjemmesygeplejen.

Jan Andreasen

Clinical Editor in Chief, MD

Partner MedElearn

Webinar: Konsultationssygeplejerskens vej til selvstændige KOL-konsultationer

Konsultationssygeplejersken står over for selvstændigt at skulle varetage konsultationer med patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom / KOL. Se, lyt med og få inspiration til, hvordan I på jeres klinik kan implementere det.

Almen praksis oplever i disse år større krav og forventninger til, at konsultationssygeplejersker varetager selvstændige konsultationer og forløb i flere patientgrupper. Eksempelvis ses konsultationssygeplejersker flere steder at være rustet til selvstændig håndtering af patienter med type-2-diabetes og hypertension.

Nu er vi kommet til den store patientgruppe, som lider af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). 

Formålet med webinaret er, at inspirere dig og din praksis til at ruste konsultationssygeplejerskerne til den rette håndtering af patienter med KOL.

I møder Lise Krogsgaard Larsen og Pernille Munk, som begge er KOL-ansvarlige konsultationssygeplejersker. Et stort ansvar, som har krævet interne ændringer i arbejdsgangen i deres praksis og ikke mindst faglig uddannelse indenfor feltet.

Webinaret henvender sig både til konsultationssygeplejersken og den praktiserende læge. 
Deltagelse er gratis for sundhedsprofessionelle.  

---

Program webinar onsdag 15. juni kl. 15  -15.30

15.00: Velkomst og introduktion til webinaret
v. Jan Andreasen, partner, læge og Clinical Chief Editor


15.01: Dialog om vejen til selvstændige KOL-konsultationer

v. Lise Krogsgaard Larsen, konsultationssygeplejerske ved Tommerup Lægehus, og Pernille Munk, konsultationssygeplejerske ved Rådhuslægerne- Haarby, samt Jan Andreasen

15.29: Introduktion til kurset KOL: Rustet til tidlig opsporing og rette håndtering


15.30: Slut