Introduktion til Type 2-diabetes: Behandling efter metformin

Kurset er udviklet til praktiserende læger og sætter fokus på, hvordan du tilrettelægger en individuel behandling af patienten.

 1. 1
  • MODUL 1: Introduktion til Type 2-diabetes: Behandling efter metformin

  • MODUL 2: Behandlingsmål

  • MODUL 3: Behandlingsstrategi og antiglykæmiske lægemidler

  • MODUL 4: Valg af individualiseret behandling

  • MODUL 5: Når patienten har type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom

  • MODUL 6: Valg af behandling ved nyresygdom og ved behov for flerstofbehandling

  • MODUL 7: Afslutning og Key take aways

Om kurset

Dette kursus er udviklet til praktiserende læger og sætter fokus på de faktorer, der bør påvirke valget af tillægsbehandling til metformin. Du får viden om behandlingsmål, behandlingsstrategi for den enkelte patient med anvendelse af nyeste viden og anbefalinger. Patienter med type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom og/eller nyresygdom bliver også gennemgået. Sten Madsbad, professor, overlæge dr. med, Amager og Hvidovre Hospital, har været faglig konsulent på kurset, og derudover medvirker Filip Krag Knop, professor, ph.d., leder af Center for Klinisk Metabolisk Forskning, Herlev og Gentofte Hospital, Gitte Krogh Madsen, praktiserende læge, Roskilde Lægehus, samt Ole Snorgaard, overlæge, Amager og Hvidovre Hospital i kurset. Kurset er godkendt til refusion af Fonden for Almen praksis med aktivitetsnummer: 2021-0330.

 • Nye muligheder for at individualisere behandling af type 2-diabetes

 • Få overblikket og seneste viden

 • Kurset tager ca. 3 timer at gennemføre

 • Godkendt tll refusion af Fonden for Almen praksis