Webinaret afholdes i samarbejde med en erfaren diabetessygeplejerske

Hanne Hegedys

Diabetes- og konsultationssygeplejerske

Har arbejdet som diabetes- og hjemmesygeplejerske i 12 år, startede i 2019 i lægepraksis. Diabetes er Hannes hjertesag - at hjælpe mennesker med diabetes, til at få en bedre livskvalitet og forhåbentlig et længere liv uden senkomplikationer. Er også i bestyrelsen i Fagligt Selskab for Diabetessygeplejersker.

Jan Andreasen

Clinical Editor in Chief, MD

Partner MedElearn

Konsultationssygeplejerskens rolle ved behandling af type 2-diabetes

Igennem de senere år har almen praksis behandlet et stigende antal patienter med type 2-diabetes. Blandt andet som følge af, at patienterne ikke længere følges i diabetesambulatorierne. Samtidig er der sket en behandlingsmæssig udvikling mod en mere individualiseret behandling af den enkelte patient. 

Hermed følger stigende forventninger og krav til almen praksis fra patienterne om behandling og vejledning af høj kvalitet, og her har konsultationssygeplejersken en central rolle.

Dette webinar afspejler denne udvikling både i forhold til en ændret behandlingsstrategi og italesættelsen af konsultationssygeplejerskens rolle i behandlingen.

Webinaret henvender sig til konsultationssygeplejersken.

Program 

1 min: Velkomst og introduktion til individualiseret behandling
v. Jan Andreasen, partner, læge og Clinical Chief Editor

5 min: Valg af behandling ved type 2-diabetes
v. Filip Krag Knop, professor, ph.d., leder af Center for Klinisk Metabolisk Forskning

15 min: Konsultationssygeplejerskens rolle i behandlingen af type 2-diabetes
v. Hanne Hegedys, diabetes- og konsultationssygeplejerske & Jan Andreasen

1 min: Præsentation af MedElearn kursus Type 2-diabetes: Behandlingsmål og valg af strategi
v. Jan Andreasen