På webinaret vil du møde

Brian Bridal Løgstrup

Overlæge dr. med.

Klinisk lektor, ph.d., Afdeling for hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital

Bo Gerdes

Praktiserende læge, Hedehusene

Lektor ved Københavns Universitet

Brugen af pro-BNP ved hjertesvigt

Dansk Cardiologisk Selskab har publiceret et såkaldt holdningsdokument med anbefalinger til klinisk anvendelse af NP (BNP/pro-BNP) måling i forhold til patienter med hjertesvigt (se reference). Baggrunden er, at internationale guidelines for hjertesvigt anbefaler måling af natriuretiske peptider (NP), idet de er stærke plasmamarkører for diagnose og prognose ved hjertesygdom.

I dette webinar får du en redegørelse af, hvordan du kan anvende måling af NP (BNP/pro-BNP)-værdien i din vurdering af patienten, samt hvordan du skal reagere på værdierne af NP.

Efterfølgende er der en uddybende dialog mellem praktiserende læge og kardiolog.

Webinaret henvender sig til praktiserende læger, og varer 30 minutter.

1 min:  Velkomst 
v/Jan AndreasenClinical Editor in Chief, MD & Partner

10 min: BNP/NT-proBNP v/hjertesvigt
v/Brian Løgstrup, overlæge, dr.med., klinisk lektor, ph.d., Afdelingen for Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital 

17 min: Dialog om brugen af Pro-BNP i almen praksis. I hvilke kliniske situationer er Pro-BNP relevant, hvilken klinisk konsekvens har Pro-BNP-værdien. Med udgangspunkt i Brian Løgstrups oplæg.
v/Bo Gerdes, praktiserende læge og lektor, Hedehusene, og Brian Løgstrup

2 min: Præsentation af MedElearn kurset: Hjertesvigt – behandling i almen praksis
v/ Jan Andreasen

Aktuelt kursus om behandling af hjertesvigt i almen praksis

Skulle du være blevet inspireret til at blive helt opdateret på behandling af hjertesvigt i Almen praksis, så kan vi anbefale dette kursus. Vi har samarbejdet med Bo Gerdes og Brian Løgstrup om udvikling af kurset.