På webinaret vil du møde

Anders Løkke

Specialeansvarlig overlæge

Lungemedicinsk afdeling Sygehus Lillebælt Vejle

Lene Maria Ørts

HU-læge i almen medicin, ph.d.

Samt ekstern lektor ved forskningsenheden for almen medicin, Aarhus Universitet

Jan Andreasen

Clinical Editor in Chief, MD

Partner MedElearn

Webinar: KOL - derfor kan man ikke altid anvende GOLD

Mød Anders Løkke, specialeansvarlig overlæge ved Lungemedicinsk afd., Sygehus Lillebælt Vejle. Samt Lene Maria Ørts, HU-læge i almen medicin, ph.d. samt ekstern lektor ved forskningsenheden for almen medicin, Aarhus Universitet.

Som praktiserende læge kan den rette håndtering af patienten med KOL kompliceres af de mange guidelines på området. I en del tilfælde kræves der klassificering af KOL-sværhedsgraden som baggrund for valg af farmakologisk behandling. Klassificeringen kan ske på baggrund af GOLD A-D eller ud fra lungefunktionen (udtrykt ved FEV1% af forventet). 

Hvad er det mest korrekte, og hvordan navigerer vi I de mange guidelines i almen praksis?

Med udgangspunkt i Dansk Lungemedicinsk Selskabs danske KOL guidelines, får du i dette webinar bud på klassificering og valg af farmakologisk behandling til dine patienter med KOL. 

Efterfølgende er der en faglig dialog om brugen af GOLD-anbefalingerne i almen praksis. 

Webinaret henvender sig til praktiserende læger.

Velkomst
v/Jan AndreasenClinical Editor in Chief, MD & Partner MedElearn

13 min: Dansk Lungemedicinsk Selskabs guideline for KOL 
 v/Anders Løkke. Gennemgang med kommentarer.

15 min: Dialog om GOLD-anbefalingerne. 
Faglig dialog mellem Anders Løkke og Lene Maria Ørts om, hvorfor GOLD-anbefalingerne ikke altid er anvendelige i almen praksis. 

1 min: Præsentation af MedElearn kurset: KOL: Opnå endnu bedre behandling i almen praksis
 v/ Jan Andreasen